biyoenerji kimlerde var

Biyolojik, yani canlı bir varlıksanız ısı ve elektromanyetik enerji türlerini üretmektesiniz ve eğer bunları üretiyor ve hür bir iradeye sahipseniz bunların kullanmanın yolunuda öğrenebilirsiniz.

       - Tabiatın enerji piramidi

Tabiatın en temel enerjisi manyetik enerji, bu canlı ve cansız her şeyde var olan bir enerji türü. Bu gücün kaynağı atomların içinde süzülen elektronlar. Elektronlar atomların çekirdeği etrafında süzülerek manyetik bir güç ortaya çıkarır. Enerji piramidin en alt tabakasında taşlar bulunur, taşlar tabiatın en temel gücüne sahip, yani manyetik güç. Taşlar ile tedavi amaçlarken çok ilkel ve basit bir güce başvurduğunuzu bilmelisiniz. Enerji piramidinde taşların bir üstünde bitkiler bulunur, bitkiler büyür ve hücre bazında iş görür (fotosentez), bu büyümenin ve çalışmanın yan ürünü olarak ısı ve kimyasal enerjisi ortaya çıkar. Bitkilerden bir üst mertebede de hayvanlar bulunur, hayvanlar manyetik, ısı ve kimyasal enerji dışında bir de elektrik enerjisi üretir. Hayvanlar hareket eden varlıklar ve bu hareketler koordine edilip yönlendirilmesi gerekir, beyin ile beden arasındaki bu enformasyon akışınıda elektrik enerjisi sağlar.

       - İnsanı farklı kılan bilinç

Hayvanlardan bir üst mertebede ve enerji piramidin en üst mertebesinde insanoğlu yer alır, insanları enerji piramidin en üst mertebesine taşıyan farklı bir enerjinin varlığı değil, insanoğlundaki bilinçtir. Hayvanın ürettiği enerji ile insanınki aynısı, insanı ama farklı kılan insanın bu enerji akımlarını kontrol edebilmesi ve bunları istediği gibi yönlendirebilme kabiliyetine sahip olması. Bizlerde hür irade var, biz bu hür irade sayesinde bu enerji akımlarını istediğimiz şekilde kullanabiliriz, hayvanlar ise hür irade den yoksun yaratılmış, onlar içgüdü programları doğrultusunda hareket eder.