biyoenerji ve tıp dünyası

Tıp dünyası insan bedenindeki enerji akımlarını inkâr etmez tam aksine asırlardır teşhis ve tanılarında bu enerji akımlarından yararlanır. Örneğin; bedenimizin ısısı enfeksiyonların tespitinde kullanılır; beyin ve kalbimizin elektrik akımları sayesinde beyin ve kalp grafileri elde edilir; bedenimizin manyetik akımları MR teknolojisini mümkün kılar; fizik tedavi merkezlerin ana tedavi yöntemleri ısı ve elektromanyetik enerji aktaran yöntemlerden oluşur. Tıp dünyası bu akımların varlığını kabulleniyor ve bunu kullanıyorsa, o zaman tıp dünyası bu doğal akımları neden inkâr eder?

         - Tıp dünyası, menfi çıkarlar ve insan bedenindeki enerji akımları

Tıp dünyası bir işletme çarkı ile işler, olaylar menfi çıkar ve ideolojik görüş doğrultusunda değerlendirilir, her hangi bir şey lehe olacaksa bu kabul edilir, aleyhe olacaksa ret edilir. Örneğin; ısı enerjisi sayesinde enfeksiyonların varlığı tespit edilir, ama bu ısıyı biyoenerji uzmanları ağızlarına aldığı zaman bu ısının varlığı, fayda ve zararları ret edilir. Örneğin; MR görüntüleri bedenlerinizdeki manyetik akımlar sayesinde elde edilir, ama biyoenerji uzmanları bu akımların varlığından bahsettiğinde buna hurafe damgası vurulur. Örneğin; beyin ve kalp grafileri ve nörolojik sinir ölçümleri bedenlerinizdeki elektrik akımlar sayesinde elde edilir, ama biyoenerji uzmanları bu akımların fayda ve zararlarından, varlığından bahsettiğinde buna bilim dışı damgası vurulur. Örneğin; fizik tedavi merkezinde bir cihazın ürettiği ısının veya elektrik akımın hastalıkları tedavi edebildiği kabul edilir, ama bu ısının kaynağı bir cihaz değilde insan, yani canlı bir varlık olduğu zaman bu kabul edilmez. Yapay olduğu zaman bilimsel olur, doğalı ise bilim dışı, İnsan icat ederse bilimsel olur Allah icat ederse bilim dışı; sizce bu adil bir yaklaşım, bilimsel bir tutum mu?

         - Tıp dünyası insan bedeni üzerinde hak ilan eder

Tıp dünyası İnsan bedenini kendi patentli malı, icadı olarak görür, o yüzdende kendisi dışında her hangi birisinin İnsan bedeni ile uğraşması ve araştırmasına tahammül göstermez. İnsan bedeni üzerinde yapılan bütün bilimsel yorumlar kendilerine has bir hak olarak görülür ve kendi örgütleri dışında yapılan çalışmalar ve açıklamalar bilim dışı damgası yer. Hekiminiz biyoenerji gibi uygulamaları aşağılamaya çalışır, onlar ile alay geçerse bu yaklaşımın onun hastalıkları tedavi edememe acizliğinden, elinden ilacı alırsanız hiç bir işe yaramama ezikliği ve özgüven yoksunluğundan kaynaklandığını bilmelisiniz. Siz böyle bir psikoloji içinde bulunan hekimlerin beyanlarını dikkate almayın, siz kendi çıkarlarınız doğrultusunda hareket edin. Zaman değerli, erken müdahale hayati önem taşır, organlarınızı bir yıl daha ilaçlar ile zehirlemeyin, kendinizi bir ay, bir yıl daha maddi ve manevi yıpranıma uğratmayın, siz sizi idare eden değil size çözüm üretebilecek yollara başvurun. 

       - Bizler olaya nasıl yaklaşmalıyız

Bilimsel mantık ile hareket edin, nedir bilimsel mantık? Çok basit; bilgi sahibi olmadığınız bir konu hakkında yorum getirmeyin, kanaat bildirmeyin; bu benim bilgi alanımın dışında bir şey, bu konu hakkında yorum yapmam doğru olmaz deyip geçin. Eğer yorum yapma ihtiyacı duyuyorsanız o zaman ilk önce kendinizi bütün önyargılardan arındırın sonra araştırmaya koyulun, yorum ve kanaatinizide araştırmalar neticelendiğinde yapın. Bilgi sahibi olmadığınız konular hakkında lütfen yorum yapmayın, kanaat getirmeyin. Biyoenerji gibi uygulamaları araştırın sonrası kendinizde uygulatın, böyle bir şeyin var olup olmadığını kendi bedeninizde tecrübe edinin. Bunu kendiniz öğrenip başkalarına uygulayın, yorumunuzu ve kanaatinizide bu tecrübeleri edindikten sonra yaparsanız bu toplum ve kendiniz için daha hayırlı bir yaklaşım olacaktır.