nühüm                                                         
bilinmeyenler ve bilinmesi gerekenler...
                                                                                                                                                          

 

hür irade nedir

Allahu Teala bizleri yeryüzüne yerleştirmiş ama bizlere yeryüzünde istediğimiz gibi serbest hareket etme iznini vermemiş. Bizler zannettiğimiz kadar hür değiliz, tam aksine bizler bir robotuz. Nasıl işyeri patronunuz her sabah o günki iş programınızı size tayin ediyorsa Allahu Tealada bizlere her gün o günki programı tayin eder. İş tayini konusunda Allah ile patronunuz arasındaki fark ne? İşyeri patronunuz size bir görev verdiğinde kaytarma şansına sahipsiniz ama Allah size o günki programı verdiğinde bunun dışına çıkma şansına sahip değilsiniz. İki; işyeri patronunuz sadece mesai içi programınızı belirler Allah ise gece ve gündüz, bütün günün programını belirler. Gece programı ve gündüz programını ayrı, ayrı size yükler. O yükleme size yapıldıktan sonrada siz ne kaderinizi değiştirebilirsiniz ne de o kaderinizden kaçabilirsiniz. Siz yaşamanız gerekenleri yaşarsınız.

Hür irade: fiili eylemlerimiz, mekan ve insanlar boyutu

Hür iradeniz mekânları, hayatta tanışacağınız insanları ve rızkınızı kapsamaz, bunlar sizin için takdir edilir. Bunu nereden çıkarabiliriz; "İnsan başıboş bırakılacağını ve dilediği gibi hareket edebileceğini mi sanır? (Kıyamet Süresi, 36).

Hür irade: düşünceler boyutu

Sizlere bir acı gerçeği daha aktaralım, düşünceleriniz bile sizden kaynaklanmıyor. Hür irade düşüncelerinizi kapsamaz. Bunu nereden çıkarıyoruz; "Alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz" (Tekvir Süresi, 29). "Allah’ın dilemesi olmadıkça siz dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir" (İnsan Süresi, 30).

Hür irade: bugünden yarınlarınız belirleniyor

Eğer yarın birşeye niyetleniyorsanız, o şeyi gerçekleştirebilmeniz için o şey ilk önce kaderinize yani levh-i mahfuza yazılması gerek. Birşeyin kaderinize yazılması içinde o şey ilk önce Allah tarafından onaylaması gerek. Bunu hangi Ayetten çıkarıyoruz, şu Ayetten ve bu Ayette "yarın" kelimesine dikkatinizi çekeriz. Allah burada aynı günki olaylara değil, bir sonraki günki olaylar için "Allah dilerse" der. Neden? Çünkü o günki olaylar zaten size sabah vaktinde yüklendi. O yükleme size yapıldıktan sonra o gün yapmak istedikleriniz veya niyetlendiklerinizi değiştirmeniz mümkün değil. Siz ancak bir sonraki gün, hafta veya aylar için dilekte bulunabilirsiniz. "Hiçbir şey için "Bunu yarın mutlaka yapacağım" deme. Ancak Allah dilerse (yapacağım de)" (Kehf Süresi; 23-24).

Hür irade: özet

Bizler bir sistemin içine hapsedilmişiz ve zannettiğimiz kadar hür ve serbest değiliz. Bazılarınız; “ben ne istersem yaparım ve kimse bana mani olamaz”, diyebilir. Ancak bu söylemeniz fantaziden ibaret olur, gerçeği yansıtmaz. Gerçek hayatta siz istediğinizi yapamazsınız ve yapamıyorsunuz. Gerçek hayatta siz anca aklınıza geleni yapabiliyorsunuz veya yapmaya çalışıyorsunuz. Buradaki püf noktaya anladınızmı? İlahi kontrol düşünce safhasında başlar. Allahu Teala
size neyi laik gördüyse siz anca onu düşünür anca o doğrultuda bir şeyler yapabilir veya yapmaya çalışabilirsiniz. Aklınıza doğmayan bir şeyi yapamazsınız ve nasıl yapacaksınız, ortada bir fikir bir düşünce yokki o eylemi yapabileseniz. Artı her aklınıza gelen olayıda yapmaya nasıl gücünüz yetecek? Bir şeye niyetlenir yola çıkarsınız ama yolda bir kalp krizi geçirirsiniz, size bir araba çarpar veya gökten başınıza bir meteor düşer vs ve niyetiniz niyetten öte gitmez. İstediğinizi yapabilmeniz için evrende yaşanılan olayların akışı ve kontrolü sizin elinizde olması gerek, olmadığına göre "ben istediğimi yaparım ve kimse bana engel olamaz" sözün yeryüzünde biz insanlar için hiçbir geçerliliği bulunmaz.