ft- rehabilitasyon nedir


Rehabilitasyon ve fizik tedavi sıkça kullanılan ve birbiri ile karıştırılan terimler, o yüzden rehabilitasyon kelimesini daha iyi anlayabilmeniz için fizik tedavi ile aralarındaki farkı size anlatmalıyız. Rehabilitasyon merkezleri ile fizik tedavi merkezlerin arasında iki temel fark bulunur; birincisi, rehabilitasyon merkezlerinde teşhis koyma yetkisi bulunmaz, bu merkezler teşhisleri konulmuş ve tıbbi müdahaleleri yapılmış hastaların bakımını üstlenir. Fizik tedavi merkezleri ise fizik tedavi uzman hekimlerin kontrolünde hem hastaların tıbbi teşhisini koyar hem tıbbi tedavisini yapar.

İkinci fark ise fizik tedavi merkezleri akut olaylara müdahale eder, rehabilitasyon merkezleri ise tıbbi müdahalesi yapılmış ama, zehinsel veya bedensel bir özrü atlatamamış kişilerin bakımı ile uğraşır. Bu tür hastaların bakımı çoğu zaman bir ömür sürer, eğer bunların bakımını fizik tedavi merkezleri üstlenmiş olsaydı bu hem hastaya ve devlete çok pahalıya mal olurdu, hem bunların bakımı ve eğitimi fizik tedavi merkezlerin bilgi ve fiziki donamını aşardı. Rebilitasyon merkezleri mütevazi imkanları ile herkesin ümit kestiği bu vakaları alır ve onlara bir ömür arkadaşlık eder. Rehabilitasyon merkezlerin görevi hastayı iyileştirmekten ziyade, hastayı olabileceği kadarı ele bakımsız, hayatlarını kendi ayaklarının üzerinde sürdürebilecek duruma getirmeye çalışmak olur. Bunuda rehber öğretmenler, fizyoterapistler, psikologlar, farklı sosyal aktiviteler ve nice farklı teknik ve uzmandan faydalanarak elde etmeye çalışır.